ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ СКАЗ

Red fox with in forest backlight having open mouth and lick it self when looking up

Останнім часом по телебаченню все частіше з’являються згадки про скажених тварин, які реєструються в містах України і становлять небезпеку для здоров’я та життя людей.  Неспокійна   епізоотична ситуація зі сказу  у Львівській області, активні осередки  цієї інфекції існують на території нашого району.

Сказ – гостра інфекційна хвороба, належить за міжнародною класифікацією до особливо небезпечних інфекцій, бо завжди закінчується смертю. Хворобу спричиняють віруси, які уражають центральну нервову систему теплокровних тварин і людини.

Слід відзначити, що людині сказ передається при укусі або обслиненні рани хворою на сказ твариною і характеризується ура­женням центральної нервової системи (водобоязнь, судоми, галюцинації, паралічі) і закінчуєть­ся 100 відсотків смертельним результатом. Людина заражаєть­ся сказом найчастіше від без­домних тварин.  Тварини, які хворі на сказ, мають характерну особ­ливість – вони змінюють свою поведінку, стають агресивні, мо­жуть без будь-яких підстав на­кинутись на людину. Лисиці мо­жуть без страху   вдень забігти на подвір’я, втрачають страх до людей. При виявленні таких ви­падків слід негайно повідомити ветеринарного лікаря дільниці.

Якщо хвора тварина на вас накинулась, то відбувається на­ступне: вірус проникає в орга­нізм людини у разі попадання слини під час укусу, лизання, дряпання. Тварини заразні ще в інкубацій­ний період. З рани збудник про­никає в центральну нервову систему. Чим ближче до голови місце проникнення вірусу, то воно небезпечніше. Крім нервової тканини, вірус виявляють у слин­них і слізних залозах. Особливо небезпечні укуси в голову і шию.

Інкубаційний період при сказі триває від 10 діб до 1 року і біль­ше. У середньому 40 діб.  Період перших ознак захворювання ха­рактеризується підвищенням температури тіла, загальним нездужанням, головним болем. Хворі збудливі, сон у них не­спокійний. Через 1-2 доби з’яв­ляється головна ознака захво­рювання: на тлі підвищеного м’я­зового тонусу виникають спастич­ні судоми ковтальних м’язів. Судоми з’являються при згадці про воду, її питті. Пізніше причи­ною судом можуть бути рух повіт­ря, яскраве світло. Підвищується температура тіла, з’являється тахікардія. Притомність поть­ма­рена, можуть з’являтися слухові і зорові галюцинації. Через 2-3 доби збудження змінюється паралі­тичною стадією: хворий слабне, судоми зменшуються, після чого настає смерть. Триває захворю­вання 4-10 діб. Діагноз сказу ставлять на підставі даних про укус тварини і клініки. Швидкого серологічного тесту для виявлен­ня сказу немає.

 Успішної терапії сказу не розроблено. Спроби застосувати різні сироватки, хіміотерапевтичні препарати, антибіотики позитив­них наслідків не дали. Тому відразу після зараження дуже потрібні первинна хірургічна обробка рани, активна і пасивна імунізація, для чого треба звернутися до трав­мопункту поліклініки за місцем проживання для імунізації проти сказу.

Якщо тварина відома, то ве­теринарним лікарем проводить­ся медичне спостереження. Якщо тварина невідома, то обов’язко­во провадиться курс лікування анти­рабічною вакциною.  Вакци­нація проводиться під контролем лікаря.

Щоб запобігти негативним наслідкам, які можуть призвести до смерті, дуже важливо своєчас­но звернутись   до лікаря та при необхідності пройти повний курс антирабічних щеплень.

 Н. ЯВОРІВ,

лікар-епідеміолог

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*