«І УКРАЇНІ, І ДЛЯ СТРИЯ»

Під такою назвою автор і виконавець, викладач Стрийської дитячої музичної школи ім. О. Нижанківського Михайло Золотуха видав 11 за рахунком випуск Пісенного збірника (для голосу з фортепіано). Методичні поради, вокалізи в джазових інтонаціях «розлетілися» у різні регіони України й автор продовжує отримувати схвальні відгуки та слова подяки від колег-педагогів.

Михайла Золотуха нині біль­шість часу віддає волонтерській діяльності. Разом зі своїми ви­хованцями вони тримають му­зичний фронт і допомагають ЗСУ. Та попри війну, не припиняє вті­лювати в життя нові проекти.

Він переконаний, що у творчо­му розвитку і становленні співака, музиканта репертуар відіграє велику роль, адже на ньому   вихо­вується музикант-початківець. 3 метою розширення і наповнення вокального репертуару й пропо­нується нова збірка з творами різного ступеня складності і ши­рокого тематичного спектру.

У збірнику вміщено методичні рекомендації із загальних питань вокального мистецтва: поради, різної трудності вокалізи, вправи, розспівки, скоромовки, які сприя­ють розвитку професійних нави­чок, необхідних як у початковому періоді, так і в подальшому. Пер­ший розділ збірки – пісенна лірика для концертного виконання. Далі – пісні для дітей, патріотичні пісні, розважально-танцювальні, пісні про Стрий.

Збірка адресована керівни­кам та учасникам професійних, аматорських колективів, студен­там мистецько-культурних та музичних навчальних закладів, музичним керівникам у дошкіль­них установах, вчителям співів у загальноосвітніх школах, артис­там-виконавцям.

Багато творів у збірці подано з фортепіанним супроводом, що по­легшить працю концертмейстрам та акомпаніаторам. Аранжуван­ня фортепіанної партії виконали викладачі по класу фортепіано у Стрийській ДМШ    ім. О. Нижан­ківського Оксана Загорянська та Ірина Шваб.

Чималий доробок у пісенній сфері М. 3олотухи на сьогодні відомий далеко й поза межами України. Щодо мелодики та гармонічної основи, то автор залишається вірним собі: ви­користовує ритми, близькі до танцювальних, які мали б відпо­відно «підігрівати» юнацтво.

«Хоч маємо нині нелегкий час іноді недбалого чи, інакше сказа­ти, примітивного ставлення до музичного мистецтва, до культур­ної спадщини як до розваги – у піснях Михайла 3олотухи наскріз­но проходять зрозумілі й близькі високі теми й образи – любов до Батьківщини, до матері, повага до традицій, вболівання за мову, честь і славу захисників Вітчиз­ни», – так про пісенну стихію нашого земляка відгукнувся член Національної спілки композиторів України, мистецтвознавець Воло­димир Грабовський.

Наталія КАРПЕНКОВА.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*