МАЙСТЕРКА В АСОЦІАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Продовжується акція «Переможні поля Надії в Україні». Чергова майстерка за сприяння сектору культурної спадщини Стрийської РДА відбулася у затишній світлиці міської асоціації інвалідів. Запросила до спільнодії членів організації,  митців та учасників проекту голова асоціації Леся Назаренко.

Знову символ надії – жовтий нарцис, об’єднав навколо ціннос­тей цивілізованого світу людей, які створюють безбар’єрний про­стір. Незалежно від віку, стану здо­ров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак однодумці демон­стрували цивілізованому світові та громаді краю єдність у прагнен­ні допомогти і наблизити на­шу перемогу та засівати  «Перемож­ні поля Надії в Україні».

«І знову ми доводимо, що у кожного є своя лінія оборони кордонів держави, що культура – це один із важливих фронтів, що  культурна спадщина – це бронь України, яка сильніша за кулю і прильоти, і що за свободу треба боротись. Дякуємо всім учасникам майстерки за єдність і працю, за потужний тил, що тримає дух ЗСУ, бо в єдності наша сила! Всі ви­готовлені нарциси будуть переда­ні для ЗСУ», – наголосила заві­дувачка сектору з питань охорони культурної спадщини Стрийської РДА Ольга Боднар.

Наталія КАРПЕНКОВА.