НАЙЧАСТІШЕ ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗАПИТУЄ ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ ПАРКУ ШЕВЧЕНКА У СТРИЮ

Це один із найстаріших парків Львівщини, оскільки відомості про нього збереглися з кінця XVIII ст. Сьогодні парк переживає не найкращі часи, однак без документації на землю приступити до обіцяних робіт неможливо. Ще до війни спеціалісти почали роботу над впорядкуванням земельної документації та зміни меж парку, адже є невідповідність земельної ділянки. Заступник міського голови Михайло ЖУРАВЧАК  (на фото) дав роз’яснення громаді щодо реконструкції парку.

«У 2022 році ми розпочали процес оформлення земельної документації за парком Т. Шев­ченка, оскільки вона була підсуд­на. Стикнулися з великою проб­лемою, бо, починаючи з 1970 ро­ку, а потім у 1984 році, рішенням обласного виконавчого комітету трудящих Львівської області бу­ло прийнято рішення, згідно з яким парк віднесли до категорії садо­во-паркового мистецтва і призна­чили площу у 20 гектарів. Провів­ши певні землевпорядні роботи, встановлено, що в даний час парк має розмір у 16 гектарів. Ми роз­почали ґрунтовну про­цедуру змі­ни меж парку ім. Шевченка.   Поси­лаючись на пев­ні нормативно-правові доку­менти, є необхідна процедура, яку ми зараз про­ходимо. За­лучившись підтрим­кою наукової групи Інституту еко­логії Карпат з м. Львова, почали піднімати архівні документи, щоб знайти відповідь на запитання: де по­ділася земельна ділянка нашо­го парку?

Починаючи з 1896 року, були віднайдені картографічні  мате­ріали. І шляхом накладання зо­браження, співставивши зйомку 2022 року та картографічні ма­теріали 1896 р., 1928 р. і, увага – 1974-75 рр., коли проводилася зйомка в процесі розробки ге­нерального плану міста, з ди­вуванням з’ясували: межа парку 1974 року і 2022 року співпадає за контурами. Можемо стверджува­ти, що була допущена помилка у зазначенні розміру земельної ділянки».

Довідка: Природоохоронний статус Пар­ку був відображений в рішенні виконавчого комітету Львівської обласної ради народних депутатів від 09 жовтня 1984 р., де вказана площа парку 20,0 га. Наприкінці 2021 року були проведені обміри меж парку, де зафіксовано, що площа парку становить 16,1407 га.

Чому допущена помилка в документах 1984 року – невідомо. Та ця різниця у майже 4 га не дозволяє рухатись далі.

Наразі розроблено наукове обґрунтування щодо землі Ін­ститутом екології Карпат НАН України, яке погоджене департа­ментом екології Львівської ОВА та направлене в Міністерство довкілля для подальшого пого­дження.

Після позитивного висновку Стрийська міська рада клопо­татиме перед Львівською облас­ною радою щодо прийняття на сесії відповідного рішення про встановлення нових меж парку. Надалі необхідно буде розроби­ти та затвердити проект земле­уст­­рою парку. Лише після цього можна буде розробляти проект з реконструкції парку Шевченка.

Робота триває. Все це технічні та подекуди бюрократичні мо­менти, які необхідно пройти. На жаль, стан документації більшості об’єктів місцевого зна­чення, з якими ми почали роботу в 2021 році, був незадовільний, то­му починаємо саме з цього.

Джерело: Стрийська міська рада.