НОВИЙ ЕТАП ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ АСОЦІАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

У товаристві людей з інвалідністю в Стрию розпочався новий етап громадської активності після  4 жовтня поточного року, коли  відбулися позачергові звітно-виборні збори Стрийської міської асоціації інвалідів. Більшістю голосів обрали головою СМАІ  Лесю  НАЗАРЕНКО, заступниками –  Марію Гац-Ходальську та Ірину Смірнову. Обрано також нову Раду  та Контрольно-ревізійну комісію СМАІ.

Трохи історії товариства. Стрий­­ська об’єднана асоціація інвалі­­дів заснована тридцять два  роки тому як громадська організація. У 2000 році було проведено реорганізацію асоціації, в ре­зуль­таті чого була створена Стрий­ська міська асоціація інвалідів (СМАІ). Очолювала її упродовж двадцяти шести років Дарія Ко­рінець – інвалід І групи з дитин­ства, яка за активну життєву позицію та вагомий внесок в реалізацію державних програм щодо соціального захисту та реабілітації інвалідів була наго­роджена у 2003 році Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, двічі бу­ла депутатом Стрийської міської ради, у 2006 році отримала зван­ня «Найкращий громадський діяч міста Стрия». Через стан здоров’я у 2021 році пані Дарія склала повноваження  очільниці СМАІ.

Тимчасово виконуючим обо­в’язки голови організації призна­чили Олексія Підкорчака і пла­нувалися збори, де б члени асо­ціації обрали керівника СМАІ. Карантинні заходи у зв’язку з ко­ронавірусом, а відтак початок вій­ни дещо призупинили ак­тивність в організації. Після рап­тової смерті пана Олексія до­велося все ж зібрати збори, щоб визначити подальшу долю ор­ганізації.

Сьогодні нова голова СМАІ займається інвентаризацією та різними поточними питаннями, внесенням змін у реєстри, на­лагодженням співпраці з іншими громадськими організаціями та владою, залученням меценатів, оскільки без сторонньої допомо­ги, зокрема бізнесу, важко буде втілювати в життя амбітні плани. Потрібен новий Статут організа­ції, навіть нова назва, оскільки нині в суспільстві прийнято на­зивати інвалідів толерантніше – люди з інвалідністю.

Точну кількості членів органі­зації зараз важко визначити, тому сьогодні мають фіксованих і нефіксованих симпатиків орга­нізації, проводиться перере­єстрація. Долучилися до орга­нізації й люди з інвалідністю, які належать до категорії внутрішньо переміщених осіб. Таких у Стрию з початком повномасштабної вій­ни є чимало. І СМАІ для них була тією організацією, куди прихо­ди­ли за порадою та допомогою. Донецька обласна організація людей з інвалідністю та її керівни­ця Надія Паламарчук переїхали в наше місто чи не всім складом. Проживаючи деякий час у Стрию, пані Надія своїм ентузіазмом «зарядила» й більше згуртува­ла стриян, ділилася досвідом роботи. Згодом донеччани ева­куювалися до Івано-Франківська.

Леся Назаренко у свій час, заради сина, який має інвалід­ність з дитинства, створила ор­ганізацію, що об’єднувала бать­ків, які також виховували непов­носправних дітей. Організовува­ла для них поїздки, свята, піклу­валася про забезпечення особ­ливих діток належним соціальним захистом. Син виріс і змінилися пріоритети. Почала співпрацюва­ти зі СМАІ, пройнялася проб­лемами членів асоціації, допо­магала усім, чим могла. Так стала своєю у товаристві, де цінують щирість та добре серце.

Пані Леся дуже трепетно ста­виться до довіри, яку їй вислови­ли члени організації підтримкою на зборах, обравши головою СМАІ. Відповідально підходить до обов’язків, які покладено на її плечі. Досвід і бажання є, тому переконана, що всі труднощі до­латиме разом зі своїми підопіч­ними.

«Незважаючи на усі негаразди та відсутність світла, 1 грудня ми провели засідання Ради та Контрольно-ревізійної комісії. Обрано Президію Ради в складі: Леся Назаренко, Марія Гац-Хо­дальська, Ірина Смірнова, Мико­ла Назаренко, Ярослав Лівша; затверджено «Положення про нормативні документи СМАІ» та вирішено інші організаційні пи­тання. А згодом разом з гостями з громадського об’єднання для незрячих «Наш світ» поспівали пісень та почастувалися соло­дощами та піцою у дружній атмо­сфері, – розповідає Л. Назаренко.

– 3 грудня відзначили Між­народний день осіб з інвалід­ніс­тю. Це черговий привід пере­осмислити проблеми, з яким щодня стикаються  члени асоціа­ції, посилити увагу до захисту їх прав і благополуччя. Сьогодні особ­ливого вшанування і відзначен­ня заслуговують люди, які не впали в розпач, не замкнулись у собі, а в силу власних можли­востей працюють, беруть активну участь в громадському житті, за­ймаються спортом, рукоділлям, художніми промислами і само­діяльністю, виховують дітей. До цього дня міський голова Стрия Олег Канівець виділив  грошову допомогу членам нашої асоціації за що ми дуже вдячні. Складає­мо план роботи на наступний рік, готуємося до Різдва, обов’язково колядуватимемо та молити­ме­мося за мир в Україні».

Головна мета асоціації  –всебічна допомога людям з ін­валідністю. Організація об’єднує ініціативу неповносправних на користь духовного і культурного збагачення, реабілітації здоров’я і фізичного загартування, повер­нення до активного життя та праці, інтеграції в суспільство. Новий підхід до роботи має дати гарні результати.

Наталія КАРПЕНКОВА.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*