ПАМ’ЯТЬ СЕРЦЯ. СВІТЛО ЗІРКИ БОГДАНА ДРУЖИНЦЯ

Стрийщина була завжди багата на мистецькі таланти. Своєю творчою працею її прославляли художники і письменники, актори, майстри різця. З приходом нової більшовицької влади різна доля випала їм. Одні опинилися в тюрмах, розстріляні і замучені, інші в сибірських таборах відбували покарання за високими мурами і дротами. Хтось повернувся на рідну землю, а хтось навічно залишився лежати в землі, де вічна мерзлота. Та залишилася пам’ять про них: у світлинах, творах мистецтва та заповітах, у спогадах друзів та родини, які свято бережуть світлини та їх особисті речі.

Сьогодні моя розповідь про Богдана Дружинця з Конюхова, художника і патріота. Кажуть, хист митця бере початок з допитливого ставлення до дійсності, уміння не лише дивитися на світ, але й глибоко розуміти його. У творчості кожного майстра поєднується побачене, прочитане, пережите. Саме так сприймав світ Богдан Дружинець.

Складно було зібрати відомості про цього митця. Довелося шукати членів його родини, односельчан. Зустріч з племінницею художника Марією Ільківною Дружинець, батько якої Ілько був рідним братом Богдана, та її розповідь допомогли точніше відтворити життєвий і творчий шлях Б. Дружинця.

Народився Богдан Дружи­нець 30 липня 1928 року в селі Ко­нюхові Стрийського району. Бать­ко його був паламарем у сільській церкві, мати – домогосподарка. Родина була дуже побожна. В хаті панував дух святості.

Хлопець народився кволим і хворобливим. Роки дитинства та юності пройшли у рідному селі. Дитиною відчув потяг до творчос­ті: рано почав малювати. Після закінчення сільської школи всту­пив у Львівське художнє училище ім. Івана Труша, де навчався протягом 1947-1952 років. Був здібним студентом, талановитим художником.

Моя співрозмовниця на хвили­ну замислилася і продовжила свої спогади. Її батько розповідав, що Богдан був незвичайною люди­­ною, дуже любив свою землю, Батьківщину. Він не втомлювався говорити: «Батьківщина – це там, де твій народ. Спільна історія, спільні корені, біль і радість». Коли Богдана питали, які з полотен, на­писаних ним, найулюбленіші, він сміливо відповідав: «Я їх ще не намалював. Найкращою карти­ною має бути наступна’».

Для нього важливими були не кількість, а процес і результат творчості, без цього він не уявляв свого життя. Щоб жити, людині потрібні воля, хліб, мир. Худож­ник не мав часу думати про вічність. Він творив, освідчувався у любові до України, оспівував її героїчне минуле. Його все життя тривожи­ли власні переживання, мучила біль за долю рідного народу.

Богдан Дружинець був одру­жений, мріяв про сімейний за­тишок. Виховував сина, якого дуже любив. Будував у Стрию свій власний дім, в якому мріяв про­жити щасливе життя. На жаль, він рано пішов з життя, щойно по­чинаючи утверджуватися як ху­дожник. Помер митець 25 квітня 1963 року в Стрию. Дружина похоронила його на міському цвинтарі. На жаль, не повідомила родині, коли похорон, братові Ількові відмовила показати місце захоронення. Згодом з сином виїхала до Росії. Родину багато років тривожило питання, де по­хований Богдан. Адже він помер при загадкових обставинах. Мож­ливо, до цього спричинився ро­сійсько-більшовицький режим. Адже це були роки, просякнуті червоним терором та репре­сіями… На жаль, у метричних кни­гах не значиться місце захоро­нення. Тож брат стояв на кладо­вищі, самотній і зажурений.

Пані Марія згадує, що в родині побутує переказ: за радянських часів у газеті «Известия» прочи­та­ли повідомлення, що пілот на прізвище Дружинець успішно посадив на злітну смугу аварій­ний літак. Можливо, це і був син Богдана? Замислившись, вона додала, що родина свято береже пам’ять про батькового брата. Спогад про нього у світлинах і картинах передається з поколін­ня у покоління.

Інколи життя нам підкидає пов­ні несподіванок цікаві зустрічі та знайомства, які спонукають до роздумів.Таким було спілкування зі ще однією родичкою художника Анною Йосипівною Дружинець-Гринишин. Вона виявилася ціка­вою співрозмовницею. Свою роз­повідь почала зі слів: «Він вірив, що здійсниться його мрія, що Україна розквітне, буде неза­лежна’». Богдан прожив недовге, насичене різними випробу­ван­нями життя. Незважаючи на роки війни і тоталітарного режиму, по­ринув у багатогранність буття. Цьому сприяла молодість, твор­чий злет та мистецька діяльність. Він умів тримати дружбу. Справа в тому, що в юнацькі роки він по­знайомився з Олексою Гасиним, уродженцем с. Конюхова, героєм національно-визвольних змагань, незабутнім «Лицарем». Старший товариш мав великий вплив на майбутнього художника, який повністю поділяв його погляди. Звідси й віра у незнищенність українського народу.

Можливо, Б. Дружинець мав зв’язки з українським підпіллям, але у політику нікого зі своїх рід­них не посвячував. Оберігав їх, бо знав добре, що це небезпечно. Багато читав, слухав музику, дуже любив оперу, кіно. Був добро­душною і чуйною людиною, умів співчувати іншим. Любив пере­бувати у колі друзів.

Богдан любив подорожувати, але подорожі забирали порівняно небагато часу. Його творче життя проходило в майстерні, що знаходилася у Стрию по вул. На­родній. Працював у малярських жанрах портрету та пейзажу. Зелені Бескиди полонили ху­дожника, а особливо стрункі смереки милували око митця. Красу гір з особливою любов’ю переносив на свої полотна. Відо­ма його робота «Карпатський пейзаж» (1962 р.). Легендарний ватажок Олекса Довбуш також знайшов своє місце у творчості художника. Цій темі він присвятив кілька варіантів робіт на полотні олійними фарбами у 1960 році. Цікавими роботами є картина «Гуцулка» (1958 р.), «Портрет мужчини’» (1960 р.).

Приміщення клубу в с. Конюхо­ві прикрашає портрет Тараса Шевченка. До образу поета Бог­дан ішов дуже довго, бо розумів, що Шевченко сам був прекрас­ний живописець, рисувальник, аквареліст. Його «Кобзар» був для Дружинця особливою кни­гою, пророчою для України, та­кою як Біблія для віруючої лю­дини. Адже у ній закладено сенс українського буття і духу, який незламний і незнищений, з поко­ління в покоління нарощує свою силу. Художник розумів, що Шев­ченко своїм пророчим поглядом і словом вказує нам шлях, то ж любив повторювати: «Ми – щасли­ва нація, бо маємо такого генія». Незабутнє враження справляє також картина «Караюсь, мучусь, але не каюсь», яку художник Богдан Дружинець виконав у співавторстві з Іваном Венгри­новичем.

Живописні полотна, портрети Івана Франка, Лесі Українки, бать­ка, матері, дружини художника, автопортрет приваблюють само­бутньою творчою манерою, ви­соким мистецьким темперамен­том, оригінальністю бачення сві­ту. Художник змушує нас мислити. Відчувати, переживати. Картини художника є в музеях та особистих колекціях. Творчі роботи Б. Дру­жинця знаходяться і у фондах Стрийського краєзнавчого му­зею «Верховина». У музеї літературно- мистецького об’єднання «Хвилі Стрия» серед кращих творів стрийських митців (Остапа Обро­ци, Петра Обаля та ін.) експо­нуються картини Богдана Дру­жинця. Захоплює його робота «Рідна матінка, земля», що роз­повідає про рідну землю, яку так любив художник.

Можливо, прочитавши цей допис, хтось матиме бажання зайти до музею Петра Обаля і розповісти більше про життя і творчість художника Богдана Дружинця, життя якого, мов зірка, засвітилось, спалахнуло і рано згасло.

«Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», – гласять мудрі слова. Загляньмо у скриню своєї пам’яті. Адже гор­дість про мистецьку славу краю та її творців зобов’язує нас до цього.

Ірина ХАНИК, науковий працівник музею.