ПАТРІОТИЧНЕ СОВЕНЯТКО — У БІБЛІОТЕЦІ

Уже втретє Стрийська міська централізована бібліотечна система отримує нагороду – патріотичне совенятко від Олени Шматько, завідувачки науково-методичного відділу Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки. «Дякуємо за високо оцінену діяльність бібліотек громади, які у важкий для країни час не припинили свою діяльність, а згуртувалися, мобілізуючи людські та інформаційні ресурси задля надання волонтерської, соціальної, психологічної та інформаційної підтримки тим, хто цього потребує. Ми – українці, сильна, непереможна нація і працюємо з вірою у Перемогу», – зазначає очільниця МЦБС Галина Цуцуп.

Головним завданням бібліо­тек є швидке реагування на сус­пільні запити, нові вимоги дер­жави щодо освіти й виховання особистості. Важливим є ство­рення сприятливих умов для задоволення інтересів і потреб читачів, формування в підро­стаючого покоління кращих мо­ральних якостей, переконань, світогляду, виховання почуття патріотизму.

Ефективність роботи бібліотек із національно-патріотичного ви­ховання здебільшого залежить від форм і методів, що ґрунту­ються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової літе­ратури. Війна спонукала до по­шуку нових форм роботи, зокре­ма і з внутрішньо переміщеними особами. І працівники книго­­збі­рень продемонстрували, що справилися з новими виклика­­ми. Застосування різноманітних форм і методів бібліотечної роботи безперечно формує у стриян і втікачів від війни пат­ріотичне мислення, національну свідомість,  національну гідність, пробуджує критичне мислення й бажання аналізувати минуле та  теперішнє з проекцією на май­бутнє.

Наталія КАРПЕНКОВА.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*