ПРОФЕСІЙНА ПІДТРИМКА В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

У Стрию вже кілька років поспіль працює служба супроводу для незрячих, якою опікується Стрийський міський центр соціальних служб Стрийської міської ради. Хоча соціальний супровід здійснюється лише у межах Стрия, проте послугою можуть скористатися і мешканці сіл Стрийської ТГ. Допомагає слабозорим I групи інвалідності дістатися з пункту А в пункт Б Орися Мельник. Головна умова – заздалегідь домовитись про місце та час. Зробити це можна за номером телефону 096-836-4418 або за адресою: м. Стрий, вул. Незалежності, 11, кабінет  № 32.

Мар’яна Налапша, керівниця служби соціальної роботи в громаді Стрийського МЦСС, розповіла, що відколи запрацювала ця послуга, нею скористалося 18 людей з інвалідністю І групи.

«Супроводжуємо у державні установи, медичні заклади, на робочі місця, тобто туди, куди по­трібно конкретній особі. Наша працівниця складає відповідний графік, узгоджує його та розрахо­вує час і маршрут, домовляєть­ся про зустріч у тому місці, де зручно людині з особливими потребами. Очима для тих, хто втратив зір назавжди, уже близько двох років є Орися Мельник. Вона щодня, крім вихідних, виконує функцію поводиря», – зазначає М. На­лапша.

Наприклад, стриянин Юрій Колосов користується служ­бою супроводу з початку її впрова­дження в МЦСС, оскільки попри втрату зору продовжує працюва­ти масажистом. Зрозуміло, що рідні через особисту зайнятість не завжди мають змогу йому щоденно допомагати, тому він свій повноцінний робочий день планує із соціальним працівником. Каже, що це дуже зручно, він впев­неніше себе почуває й стає більш незалежним від батьків. Соціаль­ний працівник відводить на робо­ту, відтак зустрічає після її закін­чення.

Це не єдина соціальна послу­га, яка надається у Стрийському міському центрі соціальних служб. Тут дбають про тих, хто потерпає від домашнього насильства, до­помагають внутрішньо перемі­щеним особам та рідним загиб­лих учасників війни. Зазначимо, що соціальні послуги – це про­фесійна підтримка сім’ї чи особи в складних життєвих обставинах. Надання соціальних послуг здійс­нюється за принципом добровіль­ності.

Якщо узагальнити, то Стрий­ський МЦСС – це служба соці­альної роботи в громаді; служба первинного соціально-психо­ло­гічного консультування осіб, що постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі; служба соціально-психологічної допомоги. Також діє в Стрию мобільна бригада соці­ально-психологічної допомо­ги.

Нещодавно працівники Стрий­ського МЦСС спільно з мобіль­ною бригадою соціально психо­логічної допомоги здійснили ро­бочий візит в Дашавський ста­ростинський округ, де зустріли­ся із діловодом та офіцером поліції. Зустріч відбулася в при­міщенні поліцей­ського пункту смт Дашава. Об­говорили питання ак­тивізації роботи щодо виявлення сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, а також надання соціально-психологічної допо­моги потерпілим від насиль­ст­ва.

13 лютого за сприяння Стрий­ського міського ЦСС до нашого міста знову завітала «Піца на колесах в Україну» за підтримки Благодійної організації Siobhans Trust Ukraine із Великої Британії та США. Пригощали піцою внут­рішньо переміщених осіб, які проживають у гуртожитках ВПУ № 8, ВПУ № 34, ВПУ № 35 та ВХПУ. Присутні отримали не тільки за­доволення від смачної піци, а й відчули небайдужість та мораль­ну підтримку, прояв турботи, ма­ли можливість поспілкуватися й обговорити те, що їх найбільше турбує.

14 лютого працівниця служби первинного соціально-психоло­гічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, Стрийського МЦСС спільно із фахівцями мобільної бригади соціально-психологіч­ної допомоги зустрілися з пра­цівниками гінекологічного кабіне­ту безбар’єрного доступу для жі­нок, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Кабінет працює на базі КНП «Стрийська центральна районна лікарня». Обговорили механізм надання допомоги постраждалим від на­сильства.

15 лютого розпочалася серія тренінгових занять із курсу «Са­модопомога +», Self-Help Plus. Це груповий курс управління стресом для дорослих, які про­водяться психологами Стрий­ського МЦСС з учнями ВПХУ. Ме­та заходу – навчити студентів застосовувати техніки подолання стресу в повсякденному житті. Розвивати вміння долати важкі думки та почуття, які можуть ви­никати в людини, що пригнічують психо­емоційну сферу і мають надмірну владу над нею. Прак­тикування в методі «Заземлен­ня», що є дуже помічний під час стресових ситуацій, було відпра­цьовано на практиці. Також про­говорено інші способи, як позбу­тися важких думок і почуттів.

Це лише кілька штрихів про насичені будні працівників Стрий­ського МЦСС. Нагадаємо, від­повідно до Закону України «Про соціальні послуги» Стрийський міський центр соціальних служб надає соціальні послуги, які спрямовані на уразливі групи населення та надаються з ура­хуванням потреб кожного отри­мувача послуг, а саме: інфор­мування; консультування; соці­альна профілактика; соціальний супровід сімей/осіб, які перебу­вають в складних життєвих об­ставинах; соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені бать­ківського піклування; кризове та екстрене втручання; соціальна адаптація; представництво інте­ресів; супроводження осіб з об­меженими можливостями (не­зрячі).

Наталія КАРПЕНКОВА.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*