ПРОСТІР «ВІЛЬНА» — МІСЦЕ СИЛИ ТА НАТХНЕННЯ ДЛЯ ДІВЧАТ І ЖІНОК

20-річчя з дня заснування працівники Стрийського міського центру соціальних служб (директор Леся Дум’як) зустріли у новому приміщенні та з відкриттям  соціального простору «Вільна». Потрійне свято зібрало багато гостей, які щиро раділи, що дотичні до  непересічної події. Сучасний та зручний простір у Стрию став другим після Львова. Відтепер у нашому місті діють: денний центр для надання соціально-психологічної допомоги особам, які зазнали насильства, й дружній простір для жінок і дівчат «Вільна». Освятив  приміщення о. Мирон Гринишин.

Інколи, щоб йти далі і не опус­кати рук, або просто не занепа­да­ти духом, жінці необхідно пе­­резавантажитися. Побути на­одинці, виговоритися тому, хто вислухає і зрозуміє, зайнятися творчістю чи спортом, випити ка­ви з подружкою або просто по­сидіти у спокої чи відчути дружнє ставлення, підтримку, прийняти запропоновану допомогу. Про­вів­ши трохи часу у такому середо­­ви­щі, втомлена, зневірена жінка «оживає», наповнюється сенсом і готова рухатися далі, адже надих­нулася, відчула енергію і почу­вається вільною.

Дружній простір для жінок і дівчат «Вільна» має на меті ста­ти місцем, де жінки знайдуть за­тишок, дозвілля та розуміння. Денний центр матиме змогу опе­ративно реагувати на ознаки насильства у сім’ї і при потребі надаватиме прихисток потерпі­лим особам.

Ці проекти стали можливими завдяки БФ «Батерфляй» та Фон­ду ООН у галузі народонаселен­ня в Україні. Фонд є офіційним партнером міністерства соціаль­ної  політики, який, в свою чергу – патронат проекту.

У фокусі уваги – турбота про жінок і дівчат, їхнє фізичне та психологічне відновлення, роз­криття творчого потенціалу. «Віль­на» пропонує низку актив­ностей для соціалізації, нових можли­востей кар’єрного розвитку, до­звілля, консультації з представ­никами служб психосоціальної підтримки. Є куточок для діточок, щоб мами могли спокійно займа­тись своїми справами, поки дити­на під наглядом малює чи ба­виться. Все безкоштовно та з любов’ю до жінок.

Адміністраторка, психологиня і соціальна працівниця консуль­туватимуть жінок та надаватимуть інформацію щодо доступних сер­вісів підтримки. Передбачають­ся групові й індивідуальні сеанси з психологом, заняття спортом, майстер-класи, кар’єрні сесії для професійного розвитку тощо. Од­не слово – осередок, де створені умови для розвитку та підтримки.

Привітати соціальних праців­ників з реалізацією таких потріб­них у наш час проектів було чимало бажаючих.

Роман АНДРЕС, т.в.о. дирек­тора департаменту соціального захисту населення Львівської ОВА: «Приїхавши до Стрия, я одразу відчув, що потрапив у справді дружнє середовище. Я побачив гарну колаборацію між органами державної влади, міс­цевого самоврядування, недер­жавного сектору. Сучасні дослі­дження вказують вектор домаш­нього насильства, відповідно є розуміння, з чого починати, як іти, і до чого прагнути.

Львівщина має певні напра­цювання й навіть результат робо­ти у цій царині. Місто Стрий – по­казник соціально відповідальної громади. І я розумію, що впро­ваджені проекти точно будуть працювати, бо мають створені всі умови для цього. Дивлячись на вашу мотивацію, скажу, що ви приречені на успіх. Дякую за вашу роботу».

Христина ГРЕХ, заступниця міського голови Стрия: «Хочу привітати стриян з тим, що від­- тепер маємо той острівець, те  місце сили та натхнення, куди хочеться приходити і проводити час в гармонії з собою та улюб­ле­ною справою. Дякую БФ «Ба­терфляй», який вибрав саме на­шу громаду для реалізації цих амбітних проектів, за тісну спів­працю. Ми відкриті й готові до по­дальшої роботи».

Ольга РЕВУК, національний консультант-радник із розгор­тання мережі соціальних серві­сів у сфері гендерно зумовле­ного насильства: «Мені симво­лічно  бути присутній у Стрию, бо сьогодні відкриття першої спеціа­лізованої служби з усіх запла­нованих у тридцяти містах. Стрий є певним прикладом у багатьох революційних починаннях. Впев­нена, що це гарний старт у відкрит­ті наших служб і надалі. Докладаю багато зусиль, щоб у кожній облас­ті в Україні  були осередки бороть­би з домашнім насильством. Ана­лізуючи ситуацію на Львівщині в порівнянні з іншими регіонами, вона набагато краща. І це тому, що влада на місцях розуміє, що це є проблемою не окремої ро­дини, а суспільства загалом. Скільки ж людей у Львівській області є постраждалими від домашнього насильства і звер­талися по допомогу до спеціа­лізованих соціальних служб? 17 тисяч за минулий рік – це 288 великих автобусів по 60 чоловік. Тому роботи у нас всіх дуже бага­то. Війна… Кількість кривдників і постраждалих, на жаль, буде тільки збільшуватися. Маємо ста­ти  більш людяними і добрішими після нашої перемоги. Жахливі травми війни будуть збільшувати кількість кривдників. Сьогодніш­нє відкриття – це цеглинка фундаменту для усіх спеціалі­зованих служб, які допомага­тимуть скривдженим і їхнім роди­нам. Будуватимемо психологіч­но здорове суспільство».

Олена КОХАНЕЦЬ, польова спеціалістка з протидії гендер­но зумовленого насильства фонду ООН у галузі народо­населення в Україні: «Я хочу наголосити на двох основних мо­ментах. Те, що у вас сьогодні потрійне свято – свідчить про системність, послідовність і від­повідальність  у тій роботі, яку ви вже протягом 20 років проводите у кооперації з громадськими ор­ганізаціями, правоохоронними органами, державними суб’єк­тами. Навіть у такі часи, як зараз, ми думаємо про майбутні поко­ління, організовуючи дружній про­стір для жінок та дівчат. Дякую усім за неймовірний внесок у таку добру справу».

Уляна ДОРОШ,  керівниця БФ «Butterfly»: «Оскільки порушен­ня прав людини сьогодні є при­чиною завтрашніх конфліктів та криз, ми докладаємо максимум зусиль, щоб їх зменшити та уник­нути, а також створити умови, в яких жінки відчуватимуть себе в безпеці, матимуть змогу отримати усю необхідну для них допомогу та підтримку, реалізовувати себе, працювати, творити та вільно ко­ристуватися своїми правами».

Леся ДУМ’ЯК, директорка Стрийського міського центру соціальних служб: «Коли 20 років тому мені було запропоновано очолити соціальну службу в Стрию, я багато думала і моде­лювала перспективи. Як психолог знаю, що це потрібно робити з по­зитивом. Я уявляла нове, про­сторе приміщення, комфортні умови для своїх працівників, міс­це, де буде зручно спілкуватися з тими, хто шукає у нас поради та допомоги. Соціальна праця дуже складна. І коли нам запро­по­нували увійти в проект «Вільна», перше, що я зробила, це задала собі запитання: від чого вільна? І погодилася тільки тоді, коли відповіла собі на це за­питання. Вільна від стресу, вільна від бай­дужості, вільна від що­денного навантаження – фізично­го і психологічного. Кожна жінка під­твердить, що не буває все лег­ко у житті, але стає легше, коли ти хочеш мати результат. Наш про­стір ми наповнимо добром і щи­рістю й зустрічатимемо кожну, як найдорожчого гостя. Знімати­мемо тягар буття, звільняти­мемося від негативу і заряджа­тимемося позитивом. Адреса Центру: м. Стрий, вул. С. Бандери, 24 (ІІ поверх, колишня стоматпо­лік­лініка)».

Оксана КУШИНА, керівник служби соціально-психологіч­ної підтримки населення, прак­тичний психолог: «Дорогі стри­яночки різного віку,  звертайте­ся. Психологічна допомога, соціаль­­на, консультації правозахисника, гінеколога, мануального тера­певта, вивчення мов, майстер-класи з візажу, перукарського мистецтва, фахівці ділитимуться своїми секретами краси, можна записатися на заняття спортивно-бальних танців, майстерки з ху­дожньої творчості та інше. Анон­си заходів будуть на нашій сто­рінці фейсбуку. Від вас тільки реєстра­ція. Відвідуйте заходи «Вільної». Ментальне жіноче здоров’я — одна із запорук розбудови (чи відбудови) сучасного суспільст­ва».

Загалом в Україні планують відкрити 33 заклади, де жінки можуть безкоштовно займатися та спілкуватися. Бажаємо щоб Про­стір дружній до жінок «Віль­на» став насправді рятівним острів­цем для жінок Стрийської гро­мади.

Наталія КАРПЕНКОВА. Фото автора.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*