РІК БУВ СКЛАДНИМ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНИМ

Благодійний фонд Громад «Рідня»  кілька років тому започаткував  добру традицію проводити загальні збори за підсумками виконання запланованого в переддень закінчення циклу Різдвяних свят. На зборах були  присутні  Владика Тарас Сеньків, отець Іван Барабаш, а також  члени  Фонду, запрошені  представники громадських організацій та симпатики «Рідні».

Слово для доповіді  було нада­но Голові Наглядової ради БФ «Рідня» Петру  Маковському.  Чітко і доступно пан Петро  представив  звіт  Наглядової ради.  Рік  виявився  дуже складним, але вже за два  дні  після  оголошення повномас­штабної війни колек­тив Фонду зібрався в офісі «Рідні» та  при­йняв рішення про створення  Штабу гуманітарної допомоги. Близько двох десятків волонтерів стали його членами. Чітко зро­зу­мівши  свою  місію в цей скадний  час війни, спокійно, без паніки,  Фонд почав працювати в нових умовах і з новими планами. Ос­новне – Перемога!

«До Фонду  доєднувалися лю­ди, які залишили рідні міста, рятуючи свої сім’ї, та активні гро­мадські організаці, волонте­ри. Саме тоді було прийнято про­граму боротьби з московськими нацистами. Згодом до боротьби із рашизмом було залучено близько 5 тисяч волонтерів на Львівщині, було здійснено майже 350 проектів на загальну  суму 4,5 млн. грн.

Із 2022 року Фонд систе­ма­тично працює над збільшенням членства у своїх  рядах. Працюємо із людьми індивідуально, заоохо­чуючи до вступу в Фонд, звер­таємося до жертводавців щодо  підтримки програми Фонду Під­тримка активностей місцевих громад для перемоги над мос­ковськими нацистами», – наго­лосив Петро Маковський.

Результат великої роботи не  примусив себе чекати. Подвої­лась кількість учасників фонду, потроїлася сума збору у бла­годійних скриньках, також доб­ровільно внесено 1,3 млн грн місцевими благодійниками. Між­народні донори надали 1,2 млн грн  для  здійснення конкурсу  про­ектів.

Створено   Штаб   гуманітарної допомоги із 18 волонтерів, який  став  лідером  виконавчої структу­ри. Створилася благодійна орга­нізація «Фонд до­помоги ВПО» у Стрию із самих представників ВПО.

У рамках співпраці зі Стрий­ською ОТГ була підготовлена концепція проекту розвитку ад­вокації щодо донорів програми «Говерла» та «Національної мережі локальної філантропії». Проводили аудит комунікаційної роботи, в результаті створено сайт, систематичні дописи у со­ціальних  мережах. Залучають до роботи над великими проектами фахівців високого  рівня із м. Доли­ни. Спільно вже напрацьовано  чотири концепції для грантових пропозицій  фонду.

Успішно  реалізується програ­ма «Аграрна мобілізація під час війни». Координатор проектної діяльності «Доброго господаря» в.о. директора Олег Шмілик за­доволений своєю роботою і ро­ботою учасників проекту, адже залучено 125 особистих селян­ських господарств. За   підсумками  року отримано від селянських господарств  5 тонн овочів, орга­нізовано щоденне харчування гарячими обідами потребуючих із числа внутрішньо переміщених осіб, залучено13 осіб із числа  ВПО для обробки  овочів.

На зборах виступив адміні­стратор, координатор розвитку та інновацій  фонду  Святослав  Сур­ма. Він зазначив, що синергія багатьох людей: волонтерів, доб­рочинців, ініціативні групи дали  можливість ні на мить  не зупиняти діяльність фонду. За 2022 рік загальний  бюджет склав 10 млн грн, що в декілька разів більше, ніж планувалося, та прирівню­ється до кількох бюджетів попе­редніх ро­ків. Кожен пра­цював у декілька разів інтенсив­ніше.

Координатор збору пожертв   Ігор Кавердан повідомив,що в 2022 році втричі збільшилася  кіль­кість коштів, зібраних в скри­нь­ках, і досягла суми понад 535 тис. грн. Всього  було  розміщено 312 скриньок.

Основним у минулому році  стали прагнення фонду підтри­мувати місцеві групи активностей та шляхом наставництва сприяти їхній  діяльності для ефективної допомоги воїнам ЗСУ та ВПО.

На зборах виступали  учасники фонду «Рідня», гості, представни­ки громадських організацій.  Вони  розповідали  про  свої проблеми і досягнення та  свій вклад в на­ближення нашої Перемоги. Ос­новний меседж – подяка Фонду Громад «Рідня»  за їх  об’єднання  активних людей навколо себе, надання можливості їх розвитку. Разом до Перемоги!

Закінчилися збори виконанням популярної коляди «Нова радість стала». Ми впевнені, що над Україною неодмінно  засяє  Зірка Перемоги на увесь Світ.

 Ольга ПИЛИПІВ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*