ЩОБ ПОЖИНАТИ ДОБРО — ЙОГО ПОТРІБНО СІЯТИ

Таким є життєве кредо у житті й у роботі керівника Лисятицької дитячої школи мистецтв Петра ШАБАНА (на фото). Засновано заклад у серпні 1985 року, а пан Петро очолює ЛДШМ з травня 2018 року. Нині тут опановують ази мистецтва різних жанрів 268 учнів, а навчають їх 36 викладачів-професіоналів на семи  відділах. Є філіали  в селах Угерсько, Добряни, Нежухів,  Вівня, П’ятничани.

Петро Шабан за фахом духовик-тромбоніст, а загалом мультимузикант,   який співає і володіє багатьма інструментами, зокрема грає на сопілці,  тромбоні, баритоні (мідний духовий музичний інструмент), гітарі. Учасник муніципального духового оркестру «Стрий»,  оркестру ім. Михайла Лазорищака при музичній школі  О. Нижанківського. У свій час служив у воєнному оркестрі й називає це «як три консерваторії разом», тобто найкращим вишколом для музиканта.

«Нині робочі будні колективу ДШМ с. Лисятичі наповнені ро­ботою, репетиціями, волонтер­ством, допомогою ближнім, всім, що пришвидшує нашу Перемо­гу», – зазначає Петро Шабан. Він  розповідає, що війна для колек­ти­ву була шоком, як і для всіх. Перший тиждень слідкували за перебігом подій, включилися в роботу онлайн і так проводили заняття. Тільки двоє учнів виїха­ли за кордон та згодом поверну­лися. Також двоє дітей з числа внутрішньо переміщених, які й зараз займаються в школі мис­тецтв на малюванні та по класу скрипки, долучилися до навчан­ня у перші місяці війни.

Викладачі своїм обов’язком вважали не припиняти роботу, то­му учбову програму виконували, всі уроки відпрацьовували. Окрім того, активно брали участь у твор­чих змаганнях різних рівнів. По­над сто запланованих конкурсів відбулося у навчальному 2021-2022 році та 48 у новому 2022-2023 році, в яких вихованці Ли­сятицької ДШМ успішно взяли участь. Зрозуміло, що усі конкур­си проходять онлайн. Діти надси­лають відео із записом свого виступу чи художні роботи. Роз­ширилася географія фестивалів – це Польща, Чехія, Іспанія, Італія, Німеччина, Австрія, Ка­нада, США.

Згадаємо кілька останніх пе­ремог вихованців ЛДШМ: Все­український багатожанровий кон­курс мистецтв (м. Київ), де Рос­тислав Людкевич  і Григорій Лецюк здобули Першу премію (клас викладачки Кате­рини Меглієвої); Всеукраїнський конкурс мистецтв «Українська мрія» – І премія, фортепіано, дует Тетяни Каваців та Олесі Кикти (викладачка Віра Олексишин); Лауреатом ІІ ступеня у Міжна­родному багатожанровому дво­туровому благодійному конкурсі мистецтв міжнародного проекту Україна – Чехія стала Тетяна Бі­лошапка (викладачка Ірина Сні­­гур); Гран-прі Міжнародного фес­тивалю-конкурсу «Christmasin New York»/Європейська Моло­діжна Ліга/Театр-студія «Обере­ги», ДШМ с. Лисятичі, керівник Леся Бароян за співпрацею з D-film UA; Київ – Лондон, 5.12.2022 р. Міжнародний конкурс «Євро Зима» (фортепіано, викл. В. Олек­сишин), Перші премії у Злати Великошич (на фото) і Вікторії Олійник.

Навчальна програма у Лися­тицькій ДШМ зазнала карди­нальних змін. До цього прийшли шляхом обговорення з колегами з інших шкіл мистецтв. «Ми від­кинули все, що нам нав’язували роками. Звичайно, що світових класиків ми вивчаємо, але основний акцент робимо на укра­їнських композиторах. Маємо величезну плеяду талановитих митців. Візьміть тільки всесвіт­ньо відому «Мелодію» Миросла­ва Скорика, яку сміливо можна по­ставити на рівні зі «Щедриком» Миколи Леонтовича. Враховуємо елемент національно-патріо­тич­ного виховання і бачимо, що діти до цього тягнуться», – зазначає Петро Шабан.

Були побоювання у керівника, чи наберуть нових вихованців після випуску у 2022 році, та вони не справдилися. Охочих займа­тися у школі мистецтв не бракує. Цьому дуже радіють викладачі й ще з більшою від­да­чею пра­цюють на ни­ві вихо­ван­ня твор­чих осо­­­бистос­тей.

Гордістю школи є те­атральний відділ, який очолює Леся Бароян. За словами пана Петра, це взірець викладача, який живе своєю ро­ботою. У Лисятицькій ДШМ вона сумісник, бо основне місце праці у ВПУ-34, та упродовж багатьох років доїжджає в село та гуртує навколо себе талано­витих дітей, які обожню­ють Лесю Адамівну та розкривають себе на сцені у різ­них ролях. Найсвіжіша творча ро­бота, в яку включився й отець Володимир, парох церкви святого Мико­лая, це запис різдвяного при­вітання у храмі.

Художній відділ очо­лює ди­пломант міжна­родних конкурсів худож­нього мистецтва, член мис­тець­кого об’єднання «Стрий-КО»  Юрій Палій. Другий рік поспіль роботи його вихованців прикра­шають приміщення Стрийської міської ради у часі новорічно-різдвяних свят і постійно здобу­вають наго­роди на конкурсах різних рівнів.

«У нас усі викладачі профе­сіонали своєї справи. Пишаюся кожною і кожним. Вони вартують того, щоб про них окремо напи­сати, про їхніх талановитих учнів. Це люди, які випромінюють світло, й діти це відчувають. Більше того, наші випускники обирають твор­чі професії й навіть повертаються  до нас викладати, от як, напри­клад, Віталій Загорбенський, ви­кладач по класу  вокалу  і  му­зич­но-теоретичних предметів, ди­пломант всеукраїнських та між­народних конкурсів, провідний соліст Львівської національної опери ім. С. Крушельницької.  Фортепіанний відділ просто не­ймовірний. Духовий відділ є у кожному філіалі й на сьогодні він найбільший з усіх дитячих мис­тецьких шкіл. Маємо чотири ко­лективи зі званням Народного: оркестр українських народних  інструментів, камерний хор «Ака­демія», ест­радно-джазовий ор­кестр зі зван­ням Народного і зразковий дитя­чий хор», – роз­повідає П. Шабан.

Невід’ємною частиною викла­дацько-творчої роботи нині є во­лонтерство. Всі включилися у волонтерську роботу з перших днів війни. Плели маскувальні сітки. Були задіяні у штабі «Клап­тик Надії» та інших пунктах до­помоги бійцям і внутрішньо пере­міщеним особам. У с. Грабівці в «кравецькому батальйоні» ши­ють для бійців білизну, балакла­ви, «розгрузки», термобілизну. На­передодні Різдва у Лисятичах при церкві святого Миколая на­ліпили 1000 вареників на пере­дову. А так постійно задіяні у  збо­рі продуктів, необхідних речей. Діти не відставали від викладачів. Малювали картини, які переда­вали на аукціони чи благодійні ярмарки у волонтерські орга­ні­зації, а виручені кошти, звісно, йшли на потреби ЗСУ.

До слова, волонтерську робо­ту працівників культурної царини оцінили на рівні громади. Міський голова Олег Канівець відзначив грамотами Петра Шабана і його колег, директорів шкіл мистецтв Степана Целюха та Юрія Юника.   Їхні колективи неодноразово ор­ганізовували благодійні вуличні концерти, завжди з успіхом ви­ступають на різних загально­міських заходах.

Після першого місяця війни Петро Шабан отримав від учня-випускника смс з проханням на­писати музику до слів, які ви­страждав ректор Київської кре­дитно-фінансової академії Вік­тор Мельник. Назвав її пан Петро «Ти встанеш з попелу, Ірпінь». Таким чином утворився творчий тандем і пісня отримала путівку в життя.

Війна приносить багато горя. Найгірше – це втрата людей. «За­гинув мій учень, випускник Лися­тицької дитячої школи мистецтв  Орест Барилюк з с. Пчани. Йому було усього 23 роки. Мріяв стати професійним музикантом. Всту­пив у музичне училище в Дро­гобичі. Та за покликом душі пішов у АТО, а з початком повномас­штабної війни був мобілізований. Служив у десантно-штурмовій бригаді. Хочемо з колективом встановити пам’ятну дошку в шко­лі мистецтв, щоб увіковічити ім’я нашого захисника», – ділиться планами П. Шабан.

Мріє також після війни відкрити клас гітари, якого немає нині. По­тенціал і можливості є, і батьки запитують, тому записано у пер­спективний план. А ще має бути переможна пісня. І ще одна, на­разі нездійсненна мрія, придбати рояль, бо Лисятицька ДШМ єди­на школа мистецтв на Стрийщині, яка не має цього музичного ін­стру­менту.

Нехай усі мрії збудуться як­найшвидше. Чекаємо нових успі­хів вихованців Лисятицької дитя­чої школи мистецтв на конкурсах різних рівнів, а від Петра Шабана переможної пісні.

Наталія КАРПЕНКОВА.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*