СЛАВНОЇ ПАМ’ЯТІ ОКСАНА БУРИН

Наше місто Стрий цікаве своїм культурним життям. Одним

з осередків навчання і виховання підростаючого покоління

є Стрийська дитяча музична школа ім. О. Нижанківського. Цей освітній заклад в Стрию працює з 1913 року. За період часу, що вимірюється більше ніж сто років, тут навчалися  і працювали різні особистості.

Сьогодні хочу розповісти про Оксану Василівну Бурин.  Корінна стриянка, з роду Лес­няк, з дівочим прізвищем Чижев­ська Оксана у 50-их роках минулого століття навчалася в цьому закла­ді гри на фортепіано. Згодом про­довжила навчання у Львівському музпедучилищі та Львівській дер­жавній консерваторії ім. М. В. Лисенка. Закінчивши навчання в 1957 році, приступила до праці викладачем школи та в певні періоди працювала завучем школи. Ольга Василівна вихова­ла не одне покоління музикантів.

Окрім педагогічної роботи, вона цікавилася мистецтвом і митця­ми, досліджувала і збирала ма­теріал про багатьох музикантів. Вона зібрала і систематизувала багатющий матеріал для відкрит­тя в школі музейних кімнат про Остапа і Нестора Нижанківських та історію школи.

Робила дописи, збирала мате­ріали для видання «Стрийщина». Підготувала матеріал про історію школи для книжки про школу з назвою «Сторінки історії до 100-річчя заснування Стрийської дитячої музичної школи ім. О. Нижанківського (першої філії Львівського Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка). Доноси­ла до читача короткі життєписи викладачів і учнів школи, зокре­ма тих, що стали гордістю учбо­вого закладу, визначними музикан­тами: Ярему Скибінського, Ольгу Заяць та ін.

2022 рік після 24 лютого став для українського народу воєн­ним роком. Воєнні події усклад­нили життя всім українцям і Оксані Василівні також. Вона переж­вала про долю нашого народу як пат­ріотка-українка, та й вже пережи­ла в своєму житті воєнний період в дитячому віці, а тепер, у 87 років, це виявилося набагато складніше, та й війна зовсім інша.

Останього липневого дня Окса­на Бурин відійшла у вічність, за­лишивши після себе добру па­м’ять серед знайомих, сусідів і, звичайно, викладачів та учнів музичної школи. А ще в школі працює музей Остапа і Нестора Нижанківських, її дітище, вона бу­ла першим директором музею і залишиться в пам’яті колективу. А в розповідях екскурсоводів завж­ди буде звучати її ім’я.

Дирекція і викладачі школи, батьки вдячні Оксані Бурин за велику роботу, яку вона проводи­ла за життя в школі і в місті, та висловлюють співчуття родині.

Лідія ЧАБАН,

старший викладач дитячої музичної школи ім. О. Нижанківського.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*