ВПЕРШЕ В СТРИЮ ПРОЙШОВ КОНКУРС КРАФТОВИХ НАПОЇВ

«Ми це зробили! Ми зібрали в нашому місті ви­робників крафто­вих алко­гольних напоїв-дисти­лятів з усієї країни. Майстрів ди­стиляції за найвищими стандар­тами. Суперфінал Independent Tasting Com­petition «CROWN ПЕРЕ­ГОНУ  WARCRAFT-22» від­бувся 14 січня у Стрию у сті­нах «Книгарня Кав’ярня». Приємно вражені якістю українського про­дукту та вмінням донести куль­туру споживання», – так про­ко­ментував непересічну по­дію ресторатор Сергій По­жар, за­снов­ник «Breadway Stryi» та співзас­новник «Книгарня Кав’ярня».

Це була відкрита, пре­зентацій­на зустріч з пуб­лічним обгово­ренням, озву­чувалися нюанси техноло­гії виготовлення кожного зразка алкоголю та інди­відуаль­ними оцінками в дегустаційній карті (вико­ристовувалися три шкали – 10-, 20- та, 100-бальна).

У фіналі конкурсу мало місце пряме експрес-го­лосування бюлетенями (де кожен із журі виставляв бали на кожен зразок по різних категоріях – колір, смак, післясмак, міцність, аромат, консистенція…). Журі було об’єд­нане, про­фесійно-споживче. Це лю­ди, які точно знають всі процеси виготовлення алкоголю – це ке­рівники  потужних виробництв, а також споживачі, які мали так само свою точку зору, щодо того чи іншого зразка, адже кожен ви­робник пра­цює насамперед на спо­живача.

«Приємно, що цей захід від­бувався у нас і ми змогли навчи­ти­ся робити аналіз, адже це важ­ливо вміти розрізняти якісне від суро­гату.  А ще, цей конкурс по­казав нам, що є певна культура споживання алко­голю і цьому також потріб­но вчитися» – за­значила співзасновниця «Книгар­ні Кав’ярні» Анна Хемій.

Учасники конкурсу приємно були вражені рівнем підготовки майданчику для дегустації та обговорення. Жодна людина не була в стані алкогольного сп’я­ніння, бо майже всі учасники оцінювали якість та технологію виготовлення за мінімальним грамовим куштуванням.

Олег ДУБ.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*