ЗВІТ ФРАКЦІЇ ВО «БАТЬКІВЩИНА» У СТРИЙСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ ЗА 2022 РІК

За результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року до Стрийської міської ради від партії ВО   «Батьківщина» було обрано 6 депутатів. Це Бурак Роксолана Маркіянівна – голова фракції, заступник голови постійної де­путатської комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, Бурій Воло­димир Олексійовича – голова комісії з питань архітектури, міс­тобудування, будівництва, зе­мельних відносин та охорони навколишнього природного се­редовища, Гірник Роман Євге­нович –  член комісії з питань архітектури, містобудування, бу­дів­ництва, земельних відносин та охорони навколишнього при­род­ного середовища, Маєр Рус­лана Федорівна – заступник голови фракції ВО «Батьківщи­на» у Стрийській міській раді, член постійної депутатської ко­місії з питань планування, фі­нансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, Іванів Михайло Романович – член по­стійної комісії з питань охорони здоров’я  та соціального захисту населення, Чижмар Юрій Пет­рович – член постійної депу­татської комісії з питань промис­ловості, підприємництва, транс­порту, інвестицій та розвитку територій.

Спільна ефективна робота всіх членів нашої політичної си­ли під час виборчого процесу  продовжується і у спільному ви­рішенні проблем жителів Стрий­ської територіальної громади. Так, депутатами нашої фракції було подано близько 30 пропо­зицій до програми соціально-економічного розвитку на 2022 рік. Проте війна внесла свої ко­рективи в діяльність всієї Стрий­ської міської ради. Основна ро­бота перенеслась на волон­терський фронт. Іванів Михайло з перших днів війни брав активну участь в облаштуванні блокпос­тів, допомагає внутрішньо пере­міщеним особам у вирішенні медичних питань. Юрій Чижмар з колегами по фермерському гос­подарству, придбав три автомо­бі­лі на фронт та бронежилети. Протягом року надавали   продук­ти харчування, засоби гігієни для військових, які знаходяться на передовій, Володимир Бурій, Роман Гірник, Руслана Маєр, Михайло Іванів та Роксолана Бу­рак. Також Володимир Бурій неодноразово з подарунками відвідував  до­шкільний навчаль­ний закладу у с. Семигинів. Юрій Чижмар брав участь у благодій­ному депутат­ському різдвяному вертепі, який також виступив перед нашими Захисниками на сході.

Усі рішення в нашій фракції приймаються колективно за по­годженням із бюро Стрийської районної партійної організації. Саме тому проводяться спільні засідання бюро і фракції, на яких депутати разом із партійним ак­тивом дискутують не лише щодо питань, які виносяться на роз­гляд сесії, а також стосовно нашої по­зиції з приводу подій у державі та суспільно важливих питань. Незмінною залишається пози­ція  – ВО «Батьківщина» завжди ви­ступає проти оптимізації за­кла­­дів освіти та медичної сфе­ри.

Протягом звітного періоду депутати фракції ВО «Батьків­щина» брали активну участь у засіданнях постійних комісій міської ради, пленарних засідан­нях сесій, робочих групах. Проте діяльність представників фракції не обмежується участю у сесій­них засіданнях чи роботою в комісіях. Депутати постійно до­лучаються до проведення різних заходів, які проводяться в місті (День прапора, День Неза­леж­ності, День народження Степана Бандери та ін..), проводять при­йоми та зустрічі з громадянами Стрийської територіальної гро­мади за затвердженим  гра­фіком. Так, за рік проведено близько 60 прийомів жителів нашого міста у Громадській приймальні Стрий­ської міської партійної організації ВО «Бать­ківщина» та депутатсь­кій кімнаті Стрийської міської ради та 4 ко­лективні зустрічі з виборцями. У результаті надано матеріальну допомогу близько 48 грома­дянам на 150 тис. грн, більше 40 жителям міста надано роз’яс­нення та допомогу у вирі­шенні питань у сфері житлово-кому­нального господарства та сфері соціального забезпечення, без­пеки, позиції ВО «Батьків­щина» з тих чи інших питань.

Фракція ВО «Батьківщина» також продовжує співпрацювати  з колегою по партії, заступ­ником міського голови Миколою Сте­пановичем  Дмитри­шиним та пер­шим заступником голови Львів­ської обласної ради Євгенієм Володимировичем Гірником, які  завжди беруть активну участь в обговоренні питань, що турбують  громадян Стрийської терито­рі­альної громади, та вирішенні їхніх проблем.

Працьовитість, згуртованість, відповідальність та чесність – це риси, які характеризують нашу політичну силу. Ми впевнені, що лише спільними зусиллями та злагодженою роботою змо­жемо робити добрі справи на благо на­шої країни. Разом до Перемоги!

Роксолана БУРАК, голова фракції.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*